Miljö och kvalitet

Trading House jobbar målmedvetet med miljö- och kvalitetsfrågor. I Estland ligger koncernen i fronten vad gäller miljö- och kvalitetssäkring. De producerande enheterna är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Viktigt är också koncernens fokusering kring råmaterial och dess ursprung. Vi har noggranna kravspecifikationer och ser till att giftiga ämnen inte används vid blekning och färgning av exempelvis tyger och fyllnadsmaterial. Övervakning av detta sker i nära samarbete med certifierade laboratorier i både Europa och Asien.