Affärsidé

Vår affärsidé är att på ett effektivt sätt kontrollera produktionsprocessen från råvara till färdig produkt. Vi köper råvaror utan mellanhänder, förädlar i våra egna fabriker och distribuerar i egen regi − en affärsstrategi som har visat sig väl anpassad till våra kunders behov av leveranssäkerhet, effektiv logistik och kvalitet. Vi har dessutom stark fokus på design och trender. Stor vikt läggs också vid att ha starka samarbetspartners som är ledande inom olika råvaruområden.