Koncernen

Trading House startades 1991 av Peter Hunt, nuvarande ägare och koncernchef. Den ursprungliga verksamheten utgjordes av handel med råvaror såsom polyesterfiber och tyger för hemtextiländamål. 1995 förvärvades de första aktierna i AS Wendre – en estländsk hemtextilproducent med täcken, kuddar, madrasser, trädgårdsdynor etc. i sortimentet. Wendre blev det första företaget i koncernen med producerande verksamhet.

Utöver det helägda dotterbolaget i Estland utökades koncernen under 2002 och 2003 genom förvärv av de svenska bolagen Björn Sellén AB, Bema Quilting AB och Bema Bedline AB. Björn Sellén vävdes senare samman med Bema Bedline och bildade Bema Norden. I januari 2008 fusionerades de bägge systerföretagen Bema Norden och Bema Quilting under bolagsnamnet Wendre Scandinavia AB.

2005 startades en egen produktionsenhet i Wuxi, Kina. Där produceras olika kviltade produkter, avancerade kudd- och täckfodral samt olika dunfyllda artiklar. Under samma år färdigställdes även en ny fabriksenhet om ca 30 000 m² i Pärnu, Estland, i huvudsak för tillverkning av täcken och kuddar.

Via dotterbolaget AS Wendre förvärvades i slutet av 2006 en modern enhet om 20 000 m² i Kostrzyn, Polen. Produktionen är där inriktad på fyllda bäddprodukter.

2008 förvärvades det svenska bolaget Stram AB med produktion av gästsängar i Lettland. Produktionen flyttades senare från Lettland till Estland. 2014 fusionerades Stram AB med den förvärvade estniska sängproducenten AS Tarmel Furniture med produktion i Tallinn.

2014 förvärvades finska Finlaysons två produktionsenheter i Finland och en mindre i Ryssland. Det finska bolaget drevs under namnet Familon OY men är numera namnändrat till Wendre Finland OY.

Utöver verksamheten inom bäddprodukter och hemtextil är Trading House sedan slutet av 2005 engagerat i det golfprojekt som då förvärvades i Pärnu, Estland. Pärnu Bay Resort & Spa är en 18-håls golfbana som invigdes hösten 2015, inom en snar framtid även med tillhörande resorthotell och golfvillor.

2013 förvärvades också en komplett golfanläggning, Saare Golf på ön Ösel i Estland, en 18-håls golfbana av högsta kvalité och klubbhus med tillhörande faciliteter.

Koncernen har under två decennier uppvisat en uthållig lönsamhet och har en stark finansiell ställning.