Framtidsperspektiv

Trading House är idag positionerad som en av de ledande textilproducenterna i Europa. Koncernens starka finansiella ställning ger möjlighet till såväl expansion som investeringar. Vi expanderar både organiskt och genom företagsförvärv med en strategi som ytterligare stärker vår position som storskalig producent av sängutrustning.

2015 påbörjas planering och projektering av egen foamproduktion, och tillhörande stoppmöbelproduktion, i Estland. Produktionen förväntas starta under slutet av 2016.