Kontakt

Trading House Scandinavia
Box 2273
600 02 Norrköping

E-post info@trading.se

Peter Hunt

KONCERNCHEF

Civilekonom som har varit egen företagare sedan 1976. Startade Trading House Scandinavia AB 1991. Peter Hunt är ensam ägare till koncernen.

Tel +46 11 10 80 01
E-post p.hunt@trading.se

Gisela Hunt

STYRELSELEDAMOT

Arbetar med samordningsfrågor inom koncernen.

Tel +46 11 10 80 01
E-post gisela.hunt@trading.se