Specialprodukter

Trading House-koncernen jobbar också med olika nischprodukter. Kviltade transporthuvar för kylvaror, olika sömnadsdetaljer för begravningsindustrin och medicinska produkter för sjukvården. Vi har även produkter för olika projekt, till exempel sängutrustning för hotell och passagerarfärjor där ofta högre krav ställs bland annat på brandbeständighet, tvättbarhet, med mera. Vi producerar dessutom ett omfattande baby- och barnsortiment med dess specifika krav. Produktionen av vårt specialsortiment sker i första hand i våra enheter i Estland.