Trädgårdsmöbler

2011 bildades bolaget Style Station Garden AB där Trading House Scandinavia AB är huvudägare. Verksamheten består av import och distribution av trädgårdsmöbler för den nordeuropeiska marknaden. Vår avsikt är att bli en av de ledande aktörerna på denna marknad.

Företagets huvudkontor är beläget i Växjö.